Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Črnomelj
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v Občini Črnomelj
Sklep o sprejemu akcijskega načrta za enakost spolov v Občini Črnomelj za obdobje 2015-2018
Odlok o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Črnomelj
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Črnomelj od 1. 7. 2011
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 4. 2010
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 1. 2009
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu
Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
Sklep o soglasju k uskladitvi cen socialno varstvenih storitev osebna pomoč in pomoč družini na domu
Sklep o pomoči družini na domu
Navodilo o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje nalog na področju socialnega varstva
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor