Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Popravek Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Mislinja
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Mislinja
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Mislinja
Odlok o občinskih taksah v Občini Mislinja
Sklep o valorizaciji povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2006
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za taksne predmete v Občini Mislinja
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za taksne predmete
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za taksne predmete
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za taksne predmete v Občini Mislinja za leto 2000
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse
Odlok o turistični taksi v Občini Mislinja
Sklep o vrednosti točke za taksne predmete
Sklep o spremembi tarife komunalnih taks (Mislinja)
Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Mislinja
Odlok komunalnih taksah v Občini Mislinja
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor