Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Dornava za leto 2019
Javni razpis za izvedbo koncerta - ov v občini Dornava
Javni razpis za izvedbo koncerta pevskih zborov v občini Dornava
Javni razpis za so(financiranje) programov in projektov kulturnih in drugih društev iz proračuna občine Dornava za leto 2019
Javni razpis za (so)financiranje programov drugih društev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine iz proračuna občine Dornava za leto 2019
Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Dornava za leto 2019
Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Trnovska vas«
Javni razpis za (so)financiranje programov drugih društev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine iz proračuna Občine Dornava za leto 2017
Javni razpis za (so)financiranje programov in projektov kulturnih in drugih društev iz proračuna Občine Dornava za leto 2017
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2017 v Občini Dornava
Preklic objave Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Dornava v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Dornava v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Dornava v letu 2016
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2016 v Občini Dornava
Javni razpis za (so)financiranje programov in projektov kulturnih in drugih društev iz proračuna občine Dornava za leto 2016
Javni razpis za (so)financiranje programov drugih društev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine iz proračuna Občine Dornava za leto 2016
Javni razpis za (so)financiranje programov in projektov kulturnih in drugih društev iz proračuna Občine Dornava za leto 2015
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2015 v Občini Dornava
Javni razpis za (so)financiranje programov in projektov kulturnih in drugih društev iz proračuna Občine Dornava za leto 2015
Javni razpis za (so)financiranje programov drugih društev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine iz proračun Občine Dornava.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2014 v Občini Dornava
Javni razpis za (so)financiranje programov in projektov kulturnih in drugih društev iz proračuna Občine Dornava za leto 2014
Javni razpis za (so) financiranje programov drugih društev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine iz proračuna Občine Dornava za leto 2014
Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava
Javni razpis za (so)financiranje programov drugih društev za ohranjanje naravne in kulturne dediščine iz proračuna Občine Dornava za leto 2013
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Dornava
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2013 v Občini Dornava
Javni razpis za (so)financiranje programov in projektov kulturnih in drugih društev iz proračuna Občine Dornava za leto 2013
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Spodnjega Podravja
Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Dornava
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov kulturnih in drugih društev iz proračuna občine Dornava za leto 2012
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2012 v Občini Dornava
Javni razpis za izvedbo koncertov v občini Dornava
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov kulturnih in drugih društev iz proračuna Občine Dornava za leto 2011
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2011 v občini dornava
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov kulturnih in drugih društev iz proračuna Občine Dornava za leto 2010
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2010 v Občini Dornava
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov kulturnih in drugih društev iz proračuna Občine Dornava za leto 2009
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2009 v Občini Dornava
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov kulturnih in drugih društev iz proračuna občine Dornava za leto 2008
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2008 v Občini Dornava
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2007 v občini Dornava
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov kulturnih in drugih društev iz proračuna občine Dornava za leto 2007
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor