Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o dodelitvi denarne pomoči
Pravilnik o žepninah v Občini Kidričevo
Pravilnik o spremembi pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kidričevo
Sklep o potrditvi subvencioniranja stroškov omrežnine za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti v Občini Kidričevo
Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Kidričevo
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kidričevo
Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov otrokom s posebnimi potrebami
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Kidričevo
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence
Pravilnik o sofinanciranju košnje nogometnih igrišč v Občini Kidričevo
Sklep o spremembi načrta razvojnih programov občine Kidričevo iz sprejetega proračuna 2010
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor