Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Ponovno javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Zreče
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Zreče
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Občine Zreče
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Zreče
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Zreče
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin na Hrvaškem
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest ter izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja prometnih površin objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnosti odvijanja prometa skozi naselja na območju v Občini Zreče
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter obdelave in odstranitve ostankov komunalnih odpadkov na območju občin Zreče in Vitanje
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Zreče v letu 2010
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor