Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje RA 13 SSE
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovna cona Ravne - III. faza
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BR 09 - 1. faza
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ravne na Koroškem
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje KO 06 CU
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje to 22 sp – območje počitniških hiš
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje RA13 SSe – območje stanovanjske gradnje
Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta BR 09 - 1. faza
Obvezna razlaga drugih odstavkov 118., 119. in 120. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenski občin št. 7/2013, 28/2014)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za območje TO 22 SP - območje počitniških hiš
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje KS 10 - območje počitniških hiš
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje KS 01 SP - območje počitniških hiš
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug
Obvezna razlaga tretje alineje točke 2 v 22., 23., 25., 33. in 34. členu in četrte alineje točke 2 v 24., 26., 27., 29., 31., 32. in 35. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče - Breznica
Sklep o nadaljevanju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Daljnovod (DV) 2 × 110 kV RTP Ravne–RP Mežica« za območje Občine Ravne na Koroškem
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Ravne na Koroškem
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2007
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Ravne – III. faza
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor
Obvezna razlaga 88. člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kotlje, dolinskega območja naselja Brdinje do ureditvenega območja naselja Kotlje, območja ob cesti Kotlje–Slovenj Gradec do občinske meje, športno-rekreacijskega območja Ivarčko-Ošven
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Ravne - III. faza
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000 na območju Dobje vasi – dopolnitev 2007
Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ravne na Koroškem
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2004
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem, za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86 in 9/93) v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP – sprem
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998
Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območje matičnih okolišev Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišča-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86 in 9/93) – (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Ravne na Koroškem za obodje 1986–2000, dopolnjen 1998
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Strojnske Reke
Sklep o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin (Ravne-Prevalje)
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor