Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o imenovanju v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kungota
Sklep o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta občine
Sklep o imenovanju nove članice Občinskega sveta občine Kungota
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije občine Kungota
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Kungota
Sklep volilne komisije občine Kungota o delni ponovitvi volitev
Razpis rednih volitev v svete Vaških skupnosti na območju občine Kungota
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kungota
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
Sklep o imenovanju V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo, varstvo in urejanje prostora
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti
Sklep o imenovanju Statutarno – pravne komisije
Ugotovitveni sklep
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2014 v Občini Kungota
Sklep o razpisu rednih volitev v Svete vaških skupnosti na območju Občine Kungota
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja volitve
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Kungota
Sklep o razpisu rednih volitev v Svete vaških skupnosti na območju Občine Kungota
Ugotovitveni sklep
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Kungota Renatu HLADETU
Sklep o imenovanju
Sklep o imenovanju nadomestnega člana ter glavnega urednika Uredniškega odbora javnega glasila občine Kungota
Sklep o razpisu rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Kungota
Poročilo o izidu volitev za člane vaških odborov Občine Kungota
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Kungota
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Kungota
Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti
Poročilo o izidu volitev za člane vaških odborov Občine Kungota
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Kungota
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Kungota
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor