Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Avtentična razlaga 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Tolmin 1986–1990, ki se nanaša na območje nove Občine Kobarid ter Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin, ki se nanašajo na Občino Kobarid
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Tolmin 1986–1990, ki se nanaša na območje nove Občine Kobarid ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin, ki se nanašajo na Občino Kobarid
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 5/91) ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin, dopolnjenega leta 1996 za območje Občine Kobarid
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin 8/87; 9/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin 8/87; 5/91) za območje Občine Kobarid dopolnjen 1996 (v nadaljevanju: dolgoročnega plana Občine Kobarid)
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo Občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 5/91) za območje Občine Kobarid, dopolnjen 1996
Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin družbenega plana Občine Tolmin za obdobje 1986-1990 za območje Občine Kobarid
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor