Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o razveljavitvi Sklepa o določitvi načina razveljavitve Odloka o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije (Ur. l. RS, št. 38/2006), št. 3500-0002-1/2008-10, z dne 18.12.2014, objavljen v UGSO št. 56/2014
Preklic Sklepa o razveljavitvi Odloka o lokacijskem načrtu za odlagališče nevarnih odpadkov Koroške regije
Sklep o razveljavitvi Odloka o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov
Sklep o razveljavitvi Odloka o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda
Popravek
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga Brda ( v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta »Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti
Sklep o prenehanju postopka priprave pogojnega lokacijskega načrta "Lahovnikovo – območje A/poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)"
Sklep o spremembi Sklepa o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju Glavarstvo/Zagrad
Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju Glavarstvo/Zagrad
Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju Glavarstvo/Zagrad
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta "Brančurnikov dol" - območje trgovskih dejavnosti”
Sklep o ugotovitvi stanja in nadaljevanju priprave pogojnega lokacijskega načrta »Lahovnikovo–območje A/poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«
Prekinitev postopka priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek–Dolga brda
Program priprave pogojnega občinskega lokacijskega načrta "Lahovnikovo – območje A/poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)"
Popravek Programa priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek-Dolga brda
Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta “Studenci”
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Studenci – območje stanovanjske gradnje«
Odlok o lokacijskem načrtu »Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti«,
Odlok o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov koroške regije
Spremembe in dopolnitve programske zasnove za občinski lokacijski načrt »Račel-Log«,
Program priprave občinskega lokacijskega načrta "STUDENCI" – območje stanovanjske gradnje
Program priprave občinskega lokacijskega načrta "Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti"(v nadaljevanju: OLN),
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek–Dolga brda (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN),
Lokacijski načrt “Brančurnikov podn” – območje storitvenih dejavnosti
Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje od leta 1986 – 2000, dopolnjenega v letu 2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 2004
Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta “Račel–Log”
Program priprave lokacijskega načrta za odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije
Program priprave lokacijskega načrta "Brančurnikov podn" – območje storitvenih dejavnosti
Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta "Malinek"
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000
Odlok o lokacijskem načrtu krožišča “Pred mostom/Fara“ na Prevaljah
Odlok o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek – Dolga brda
Programsko zasnovo za ureditveni načrt Lahovnik
Programsko zasnovo za ureditveni načrt Račel-Log
Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov (PIN) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1998
Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov (PIA) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1998
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998
Program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta krožišča »Pred mostom/Fara« na Prevaljah
Program priprave in sprejemanja ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko-poslovno zazidavo Malinek – Dolga Brda
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor