Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Mestne občine Murska Sobota«
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nemčavci
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bakovci
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Černelavci - naselje Polana
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Markišavci
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Rakičan
Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Moščanci v KS Mačkovci
Odlok o prazniku in spominskem dnevu Mestne občine Murska Sobota
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za naselji Krog in Satahovci
Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za območje vasi Otovci v KS Mačkovci
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Černelavci, za naselja Černelavci, Kupšinci in Veščica
Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Brezovci (Murska Sobota)
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Bogojina naselje Bukovnica (Murska Sobota)
Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zenkovci (Murska Sobota)
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Bogojina naselje Filovci (Murska Sobota)
Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bodonci (Murska Sobota)
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Mačkovci
Sklep o določitvi višine nadomestila za uporabo javnih površin na območju mesta Murska Sobota za leto 1995
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Černelavci, naselje Polana
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Gederovci (Murska Sobota)
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor