Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Trebnje
Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje in investicijskega vzdrževanja javnih poti v Krajevni skupnosti Trebelno ter nadaljevanje gradnje večnamenskega doma v Krajevni skupnosti Trebelno
Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Trebnje
Odlok o predkupni pravici občine na nepremičninah
Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje javne razsvetljave in asfaltiranja cest v Krajevni skupnosti Dobrnič ter adaptacije doma v Dobrniču v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrnič
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Odlok o stavbnih zemljiščih v lasti Občine Trebnje
Odlok o preimenovanju dela naselja Podturn v novo naselje z imenom Jagodnik
Odlok o določitvi pomožnih in drugih objektov, naprav ter drugih posegov v prostor v Občini Trebnje, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Trebnje, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor