Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2015
Javni razpis za podelitev koncesije za energetsko pogodbeništvo v objektih Občine Destrnik
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Destrnik za leto 2015
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2014
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik za leto 2014
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Destrnik v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Destrnik za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2013
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Destrnik v letu 2013
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Destrnik za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Destrnik za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti za leto 2012
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Destrnik v letu 2012
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Destrnik za leto 2011
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Destrnik v letu 2011
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik za leto 2011
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Destrnik v letu 2010
Razpis štipendij in sofinanciranja projektov za leto 2010
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Destrnik za leto 2010
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2010
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij ter združenj za leto 2010
Javni razpis za podelitev štipendije občine Destrnik za študijsko leto 2009/10
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti za leto 2009
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Destrnik za leto 2009
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2009
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Destrnik v letu 2009
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Destrnik v letu 2008
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Destrnik za leto 2008
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti za leto 2008
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik
Pogoji razpisa za oddajo v uporabo pisarniškega prostora v mansardnem delu kulturnega doma Destrnik, Janežovski Vrh 44, 2253 Destrnik
Javni razpis za izbor izvajalcev za opravljanje zimske službe v sezoni 2007/2008
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2007
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Destrnik za leto 2007
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik
Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za intervencije ohranjanja razvoja kmetijstva v občini Destrnik za leto 2006
Javni razpis za izbor izvajalcev za opravljanje zimske službe v sezoni 2006–2007
Javni razpis o dodeljevanju sredstev pospeševanja razvoja malega gospodarstva v občini Destrnik v letu 2006
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti za leto 2006
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2006
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2006
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2005
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti za leto 2005
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2005
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo občina Destrnik v letu 2004 sofinancirala iz občinskega proračuna
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov, ki jih bo v letu 2004 občina Destrnik sofinancirala iz občinskega proračuna
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti za leto 2004
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov, ki jih bo v letu 2003 občina Destrnik sofinancirala iz občinskega proračuna
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo občina Destrnik v letu 2003 sofinancirala iz občinskega proračuna
Razpis za dodelitev sredstev za intervencije ohranjanja razvoja kmetijstva v občini Destrnik za leto 2002
Razpis za dodelitev sredstev za čiščenje kmetijskih zemljišč v občini Destrnik v letu vb2002-2
Razpis za kreditiranje kmetijske proizvodnje in za dodelitev posojil za pospeševanje razvoja kmetijstva, podjetništva in drobnega gospodarstva v letu 2002 občanom občine Destrnik
Razpis za dodelitev sredstev za čiščenje kmetijskih zemljišč v občini Destrnik v letu 2002
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik
Razpis za dodelitev sredstev za intervencije ohranjanja razvoja kmetijstva v občini Destrnik za leto 2001
Razpis štipendij za leto 2001/2002
Razpis za kreditiranje kmetijske proizvodnje ter za dodelitev posojil občanom občine Destrnik za pospeševanje razvoja kmetijstva, podjetništva in drobnega gospodarstva v letu 2001
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik
Razpis za dodelitev sredstev za čiščenje kmetijskih zemljišč v Občini Destrnik v letu 2001
Razpis za dodelitev sredstev za intervencije ohranjanja razvoja kmetijstva v občini Destrnik za leto 2000
Razpis za kreditiranje kmetijske proizvodnje ter za dodelitev posojil občanom občine Destrnik za pospeševanje razvoja kmetijstva, podjetništva in drobnega gospodarstva v letu 2000
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik
Razpis za oddajo večnamenske dvorane - telovadnice pri Osnovni šoli Destrnik
Razpis štipendij za leto 1999/2000
Razpis za zbiranje predlogov za priznanja Občine Destrnik
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor