Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo 2019 in Zagorska noč 2019« ob občinskem prazniku
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev ob občinskem prazniku v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev – Prvomajske prireditve 2019
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred silvestrskim večerom« in »Silvestrovanje 2017/2018 na prostem«
Javni razpis za »Sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospodinjstvih v Občini Zagorje ob Savi v letih 2018 in 2019«
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo 2017 in Zagorska noč 2017« ob občinskem prazniku
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev ob občinskem prazniku v letu 2017
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev – Prvomajske prireditve 2017
Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol v Občini Zagorje ob Savi v letu 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Zagorje ob Savi za leto 2017
Javni razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2017 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2017
JHavni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2017 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij v Občini Zagorje ob Savi v letu 2017
Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za leto 2017 in 2018
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred silvestrskim večerom« in »Silvestrovanje 2016/2017 na prostem«
Javni razpis za »sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospodinjstvih v Občini Zagorje ob Savi v letih 2016 in 2017«
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo 2016 in Zagorska noč 2016« ob občinskem prazniku
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev ob občinskem prazniku v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev – Prvomajske prireditve 2016
Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij v Občini Zagorje ob Savi v letu 2016
Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2016 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2016 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol v Občini Zagorje ob Savi v letu 2016
Popravek
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Zagorje ob Savi v letu 2015
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo 2015 in Zagorska noč 2015« ob občinskem prazniku
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev ob občinskem prazniku v letu 2015
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol v Občini Zagorje ob Savi v letu 2015
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev – Prvomajske prireditve 2015
Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za leto 2015 in 2016
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2015(v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2015
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Zagorje ob Savi za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2015 v Občini Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2015(v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Zagorje ob Savi v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo 2014 in Zagorska noč 2014« ob občinskem prazniku
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev ob občinskem prazniku v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev – prvomajske prireditve 2014
Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2014
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2014(v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2014 v Občini Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2014
Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva za leto 2014 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2014 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2014
Javna dražba za prodajo nepremičnine
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev»Noč pred nočjo in Zagorska noč 2013« ob občinskem prazniku
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev ob občinskem prazniku v letu 2013
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev ob 1. maju 2013
Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2013 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2013 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva za leto 2013 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2013 v Občini Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2013 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2013
Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2012 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva za leto 2012 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2012 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2012 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2011 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva za leto 2011 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2011 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Zagorje ob
Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2011
Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Silvestrovanje 2010/2011na prostem«
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo in Zagorska noč 2010« ob občinskem prazniku
Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
Javni razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2010 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2010
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2010 Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov zveze kulturnih društev, društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Zagorje ob Savi.
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2010 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva za leto 2010 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo in Zagorska noč 2009« ob občinskem prazniku
Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2009 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v letu 2009 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2009 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2009
Javni razpis  za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo in Zagorska noč 2008 ob občinskem prazniku
Janvi rzapis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
Popravek javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2008
Javni rzapis za dodelitev finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2008 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v letu 2008 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v letu 2008 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2008 (v nadaljevanju:razpis)
Javni razpis a sofinanciranje programov invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih organizacij v letu 2008 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2008
Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo in Zagorska noč 2007« ob občinskem prazniku
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v letu 2007 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v letu 2007 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2007 v letu 2007 v Občini Zagorje ob Savi (v nadaljevanju:razpis)
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2007
Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih organizacij v letu 2007 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe novoletnih prireditev
Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo in Zagorska noč 2006« ob občinskem prazniku
Popravek
Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi za leto 2006
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v letu 2006 v Občini Zagorje ob Savi
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi za leto 2006
Javni razpis za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj v letu 2006 v Občini Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpisi za sofinanciranje prireditev v Občini Zagorje ob Savi za leto 2006 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2006 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih organizacij v letu 2006 (v nadaljevanju: razpis)
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2006
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor