Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za Lavričevo ulico v Ajdovščini
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II v Ajdovščini
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Log - Budanje
Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ribnik SB II
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu Ajdovščina - zahod - Lipa
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II
Program priprave lokacijskega načrta za območje Ajdovščina; AVK 1-2 Pod železnico in Mirce
Program priprave lokacijskega načrta za stanovanjsko območje AŠT3 (nad Slejkoti 2)
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II
Odlok o delni ukinitvi Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu »Vrh Drag« Col
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu za območje Ajdovščina – Pod obvoznico
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno obrtno cono Gojače
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona III Ajdovščina
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu servisna cona Ajdovščina
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje »Ajdovščina – Pod obvoznico«
Program priprave za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Grivče II
Program priprave za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Ribnik Sb II
Program priprave lokacijskega načrta za Poslovno obrtno cono Gojače
Odlok o delni ukinitvi lokacijskega načrta Ajdovščina – zahod – Lipa
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o zazidalnem načrtu Avtobusna postaja
Odlok o zazidalnem načrtu za območje »Ajdovščina – Pod obvoznico
Odlok o zazidalnem načrtu Grivče II
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor