Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka
Popravek Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik- Trnovska vas
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Destrnik-Trnovska vas
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas
Sklep Mestnega sveta mestne občine Ptuj o ustanoviteljici Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka
Sklep, da v osnovnih šolah, ustanovljenih z odlokom Skupščine občine Ptuj o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov – osnovnih šol, izvršujejo ustanoviteljske pravice občine, ustanovljene na območju prejšnje Občine Ptuj
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor