Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območja poslovnih con ob letališču
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območja poslovnih con ob letališču
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območja poslovnih con ob letališču
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o razveljavitvi Odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
Odlok o komunalnem prispevku za območje, ki se ureja z odlokom o PUP območja ob letališču in popravkom odloka o PUP območja ob letališču
Odlok o komunalnem prispevku za območje, ki se ureja z LN L4 EPC Brnik
Odlok o komunalnem prispevku za območje, ki se ureja z Občinskim lokacijskim načrtom Vasi brez ovir Šmartno
Sklep o višini pristojbine za priključke na javno vodovodno omrežje za leto 2004
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o določitvi višine priključnine na fekalno kanalizacijo
Sprememba Sklepa o komunalnem prispevku
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2001
Sklep o prispevku za odvoz posebnih odpadkov v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2000
Sklep o komunalnem prispevku
Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor