Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v občini Radenci
Pravilnik o sofinanciranju socialnih programov društev na območju občine Radenci
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Radenci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Radenci
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Radenci
Sklep o izdaji soglasja k podelitvi koncesije na primarni zdravstveni ravni javne zdravstvene službe Savi turizem d.d. za izvajanje ambulantne fizioterapije v Zdravilišču Radenci
Sklep o razveljavitvi Sklepa o podeljevanju koncesij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Občini Radenci
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Radenci
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Radenci
Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Radenci
Sklep o načinu podeljevanja koncesij na primarni ravni zdravstvenega  varstva v občini Radenci
Pravilnik za vrednotenje programov humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo na področju Občine Radenci
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor