Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Markovci
Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo
Sklep o subvenciji stroškov uporabe javne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Markovci
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Markovci
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Markovci
Sklep o višini povračila za priključke na vodovodno omrežje v občini Markovci
Sklep o višini povračila za priključke na vodovodno omrežje v Občini Markovci
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Markovci
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Markovci
Sklep o valorizaciji vrednosti povračila za priključke na vodovodno omrežje v Občini Markovci
Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo, kot obvezne javne službe
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor