Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Destrnik
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Destrnik
Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Destrnik
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v občini Destrnik
Sklep o povečanju vrednosti povračil za priključke na vodovodno omrežje
Sklep o soglasju k zahtevku za povečanje cene proizvodnje in distribucije vode po vodovodni mreži v občini Destrnik Komunalnemu podjetju Ptuj d.d.
Sklep vrednost povračil za priključke na vodovodno omrežje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor