Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN2) Kobarid
Sklep o začetku postopka dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
Avtentična razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13 in 52/14) glede prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora DŽ5
Popravek Sklepa o začetku priprave izrednih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid
Sklep o začetku priprave izrednih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
Sklep o začetku postopka dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid
Odlok o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
Sklep o razveljavitvi drugega odstavka 6. člena in 7. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin
Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč
Avtentična razlaga usmeritev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko cono C2 v Kobaridu
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko cono C2 v Kobaridu
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih na območju naselja Idrsko
Program priprave za prostorske ureditvene pogoje za območje naselja Idrsko
Program priprave za prostorske ureditvene pogoje za območje naselja Kobarid
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor