Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP BE 15 (nova stanovanjska soseska)
Naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Benedikt in Okoljskega poročila k dopolnjenemu osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Benedikt
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v občini Benedikt
Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odloka o spremembi meje med naseljema Benedikt v Slovenskih goricah in Štajngrova, odloka o združitvi naselij Benedikt v Slovenskih goricah in Ženjak v enovito naselje Benedikt v Slovenskih goricah in odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Benedikt v Slov. goricah ter preimenovanju naselja Benedikt v Slov. goricah v naselje Benedikt
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za območje Občine Benedikt – spremembe in dopolnitve v letu 2002
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Benedikt II
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko poslovni kompleks Benedikt
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor