Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembi Odloka o parkiranju v Občini Kobarid
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
Odlok o spremembah Odloka o obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
Odlok o spremembah Odloka o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na območju Občine Kobarid
Odlok o dopolnitvi Odloka o parkiranju v Občini Kobarid
Odlok o določitvi vzletnih točk in pristajalnih mest na območju Občine Kobarid
Odlok o parkiranju v Občini Kobarid
Odlok o obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
Sklep o določitvi izvajalca prometnega in obrežnega režima za urejena dostopna mesta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
Odlok o spremembi Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
Sklep o določitvi višine povračila za uporabo dostopnih mest ob reki Soči na območju Občine Kobarid
Odlok o spremembi Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid
Sklep o določitvi izvajalca prometnega režima za urejena dostopna mesta ob reki Nadiži
Sklep o določitvi izvajalca prometnega režima za vzletno/pristajalna mesta
Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun cene letnih dovolilnic za zaustavljanje na urejenih dostopnih mestih (Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid)
Odlok o prepovedi vožnje vozil v naravnem okolju
Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid (čistopis)
Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid (Uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Tolmin
Sklep o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
Odlok o obrežnem in prometnem režimu na območju reke Nadiže
Sklep o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja ob rekah Soči in Nadiži ter na drugih območjih Občine Kobarid za leto 1998
Odlok o spremembi odloka o prometnem redu na posameznih območjih Občine Kobarid
Sklep o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja ob rekah Soči in Nadiži ter na drugih območjih Občine Kobarid
Odredbo o posebni ureditvi prometa s turističnimi avtobusi v naselju Kobarid
Odlok o prometnem redu na posameznih območjih Občine Kobarid
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor