Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Preklic objave popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu v Občini Mislinja
Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu v Občini Mislinja
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mislinja
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mislinja
Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu v Občini Mislinja
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mislinja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
Odlok o spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za občino Mislinja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Mislinja
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Žaga v naselju Mislinja
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
Odlok o delni odpravi ter dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo v Občini Mislinja
Sklep o tehničnem popravku
Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za apartmajsko hotelski kompleks Turistično naselje Pungart 3
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo v Občini Mislinja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Žaga v naselju Mislinja
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Mislinja
Odlok o dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
Odlok o dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Mislinja
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja (PUP)
Sklep o začetku uporabe digitalne kartografske dokumentacije na uradnem digitalnem katastrskem načrtu, k prostorskemu planu Občine Mislinja
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor