Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center Trebnje
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP TRE-293 in del območja EUP TRE-057 ob Obrtni coni Trebnje
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za »trgovski objekt«
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje objekta VTD na Čatežu
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza) 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »TRGOVSKI OBJEKT«
Obvezna razlaga 157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje
Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kulturni center Trebnje
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – Kulturni center Trebnje
Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje objekta VTD na Čatežu
Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko-industrijsko cono Trebnje (1. faza)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Trgovski objekt«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Industrijsko cono Trebnje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno - logistično cono Bič (BIČ-003 IG) – južni del
Odlok o (1) prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za GOSPODARSKO CONO ČATEŽ
Sklep o pripravi (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za novo stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje
Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-logistično cono Bič (BIČ-003 IG) – južni del
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Trebnje
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »gospodarsko cono Čatež«
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Grm (DNV-005 IG)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »naselje Vejar«
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava (DOB-015 SS)«
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Cviblje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Šentlovrencu
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava (DOB-015 SS)«
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje
Popravek Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Trebnjem
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Trebnjem
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko DTR‑016 SS v Trebnjem
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Industrijsko cono Trebnje
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje
Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«
Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Dolenja Nemška vas«
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja “Kanalizacija Dolenja Nemška vas”
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev centra mesta Trebnje
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«
Obvezna razlaga 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Trebnje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Vrhpeč
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno -logistično cono Bič
Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)
Obvezna razlaga 13., 28., 29., 30., 38.a in 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje – planske celote 1, 3, 4, 5
Obvezna razlaga 16., 26., 27., 28., 36.a in 37. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Suho krajino v Občini Trebnje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno-industrijsko območje Mirna
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Trebnje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za šolski kompleks Dolenja Nemška vas
Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Suhe krajine
Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje/planske celote 1, 3, 4, 5
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za šolski kompleks Dolenja Nemška vas
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Vrhpeč
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Pavlinov hrib
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno industrijsko območje Mirna
Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Trebnje in prostorskega reda Občine Trebnje
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mirna
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Šentrupert
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Suho krajino v Občini Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Suho krajino v Občini Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mirna
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5), Suho krajino, Mirno, Mokronog in Šentrupert
Program priprave A) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5) ter B) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mirna
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Suho krajino v Občini Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5 in Suha krajina)
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor