Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Tehnični popravek Sklepa o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (prečiščeno besedilo s popravki 2013)
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje - VVE Ringaraja
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih  storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev   v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Sklep o povečanju programa priprave otrok na vstop v OŠ in JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja
Sklep o določitvi cene programa vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja  na Vidmu
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ciciban Kompolje v Kompoljah
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev  v vzgojnovarstveni enoti “Ciciban Kompolje”  v Kompoljah
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti ‘Ciciban Kompolje’ v Kompoljah
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v vzgojnovarstveni enoti “Ciciban Kompolje” v Kompoljah
Sklep o soglasju k odredbi o določitvi najvišjih cen vzgojnovarstvenih storitev v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor