Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Vodice
Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice
Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice
Sklep o stališču Občine Vodice o vpisu pravice do pitne vode v ustavo RS
Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice
Sklep o potrditvi cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice
Sklep o spremembi načrta razvojnih programov za leto 2014 pri projektu »ob138-14-0001 Obnova vodovoda Farma – Repnje, odsek Farma – regionalna cesta Vodice – Lj. Šmartno«
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javneslužbe oskrba s pitno vodo v občini Vodice
Sklep o potrditvi širitve območja javnega vodovoda v občini Vodice
Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice
Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno v občini Vodice
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v občini Vodice
Sklep o potrditvi cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
Sklep o spremembi Sklepa o načinu izračuna cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Vodice
Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Vodice
Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vodice
Spremembe sklepa o določitvi cene števnine pri oskrbi s pitno vodo
Sklep o določitvi cene števnine pri oskrbi s pitno vodo
Odlok o dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vodice
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vodice
Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne gospodarske javne službe - oskrba s pitno vodo na območju Občine Vodice
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vodice
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor