Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Slovenska Bistrica
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka
Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka
Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka
Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Slovenska Bistrica
Sklep o določitvi števila otrok v heterogenih oddelkih prvega starostnega obdobja v vrtcih v Občini Slovenska Bistrica
Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Slovenska Bistrica
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih v Občini Slovenska Bistrica
Sklep o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica v Občini Slovenska Bistrica
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor