Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Murska Sobota
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska – sever« v Murski Soboti
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (trgovski objekt)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje "Lendavska-sever" v Murski Soboti (večnamenski poslovni objekt)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (trgovski objekt)
Obvezno razlago Odloka o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico 
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska-sever« v Murski Soboti (večnamenski poslovni objekt)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno – servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze)
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt)
Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt)
Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve)
Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – Gabariti)
Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve)
Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za ekonomsko šolo v Murski Soboti (za širitev poligona Španik)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Ekonomsko šolo v Murski Soboti za širitev poligona Španik
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (AVTOBUSNA POSTAJA)
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
Obvezna razlaga 6. in 7. člena Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)
Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno trgovski center »Noršinska« v Murski Soboti
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (za namen TC Merkur)
Sklep o ugotovitvi stanja priprave Lokacijskega načrta za poslovno trgovski center »Noršinska« v Murski Soboti
Sklep o ugotovitvi stanja priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur
Popravek Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje »OPLETER« v Černelavcih in Veščici
Program priprave izdelave lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center Noršinska v Murski Soboti
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks (uradno prečiščeno besedilo)
Odlok o lokacijskem načrtu za Ekonomsko šolo v Murski Soboti
Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
Odlok o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
Odlok o spremembi zazidalnega načrta za območje med Štegana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks
Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (Cestno podjetje in OMV)
Program priprave spremembe zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
Odlok o spremembi zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti
Program priprave spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever (cestno podjetje in OMV)
Odlok o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico
Popravek odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje Černelavci vzhod – 2
Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti (blokovski kompleks)
Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever
Odlok o lokacijskem načrtu za trgovsko obrtno cono Rakičan
Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti
Program priprave izdelave lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
Program priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever
Program priprave izdelave lokacijskega načrta (ln) za trgovsko obrtno cono Rakičan
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod
Program priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) za ekonomsko šolo v Murski Soboti
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono "Noršinska"
Program priprave izdelave prostorske dokumentacije (ZN) za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Št. Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti
Odlok o lokacijskem načrtu za izven nivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298-Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti
Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
Program priprave lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje ceste R2-441/1298 (Lendavska ulica) s progo SŽ Ormož-Hodoš v Murski Soboti
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naseljih Černelavci, Veščica, Kupšinci, Polana, Krog, Satahovci, Bakovci in Markišavci
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje "Potrošnik" v Murski Soboti
Odlok o sprejetju spremembe zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, ulico Arhitekta Novaka in Slovensko ulico
Odlok o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za čistilno napravo Bakovci
Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Černelavci-Veščica
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v mestu Murska Sobota in naselju Nemčavci
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naselju Rakičan
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
Odlok o spremembah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska-sever v Murski Soboti
Odlok o zazidalnem načrtu za podaljšek Kajuhove ulice v Murski Soboti
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever
Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obnovo čistilne naprave v Murski Soboti
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti in odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Obrtno-skladiščne cone ob Markišavski cesti v Murski Soboti za območje med Lendavsko in Noršinsko ulico ter Puconskim potokom.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor