Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Sklep o spremembi Sklepa o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu
Sklep o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter obračunavanjem cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled
Sklep o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Sklep o uvrstitvi ravnatelja/direktorja javnega zavoda v plačni razred
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Bled
Sklep Občinskega sveta občine Bled o soglasju k določitvi ekonomsle cene programa za otroke v vrtcih Občine Bled
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled
Sklep k povečanju oskrbnih cen za otroke v vrtcih Občine Bled
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor