Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Podklanec in Vinica
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Črnomelj
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj
Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Golek pri Vinici in Vinica v Občini Črnomelj
Popravek Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Jankoviči in Bedenj
Popravek Odloka o spremembi poteka meje med naseljema Rodine in Naklo
Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Rodine in Naklo
Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Jankoviči in Bedenj
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj
Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj
Odlok o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Črnomelj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Črnomelj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj
Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor