Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o spremembi Sklepa o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale za volilno leto 2018
Poročilo o izidu glasovanja za Občinski svet Občine Žetale na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018
Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Žetale na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale za volilno leto 2018
Sklep o imenovanju volilne komisije Občine Žetale
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale za volilno leto 2014
Sklep o imenovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Žetale
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor