Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za apartmajsko naselje na Treh kraljih na Pohorju
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Žmitek v Črešnjevcu
Sklep o razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Boldirev na Pragerskem
Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu za glinokop Pragersko v Občini Slovenska Bistrica
Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu za poslovno, trgovski, storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica
Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu “Gradišče”
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje “KUGL“
Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica, dopolnitev
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za obvoznico Pragersko
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za grajski kompleks v Oplotnici
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor