Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi enote EŠD 29579, Jevšček – Domačija pri Cendolu za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi enote EŠD 29579, Jevšček – Domačija pri Cendolu za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi enote EŠD 29525, Jevšček – Nježna hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center
Sklep o razglasitvi objektov za kulturni oziroma etnološki spomenik
Sklep o določitvi objektov in območij, ki postanejo etnološki spomenik oziroma kulturna dediščina
Sklep o razglasitvi kulturnega spomenika
Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture
Sklep o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Kobarid
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor