Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji
Sklep o dopolnitvi sklepa o začetku priprav 4. sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Destrnik – 4. SD OPN, objavljenega v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 12/2017 z dne 17. 3. 2017
Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprav 3. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Destrnik – 3. SD OPN
Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik 2. SD OPN
Sklep o začetku priprav 4. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Destrnik – 4. SD OPN
Sklep o začetku priprav 3. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Destrnik – 3. sd OPN
Sklep o začetku priprav 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Destrnik – 2. sd OPN
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik - 1. SD OPN
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v enoti urejanja prostora Pl5
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo razpršene gradnje Janežovski Vrh v enoti urejanja prostora JV2
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo območje stanovanj Vintarovci- sever v enoti urejanja prostora VI5
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo območje stanovanj Vintarovci- jug v enoti urejanja prostora VI4
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v enoti urejanja prostora Pl6
Sklep o sprejemu po skrajšanem postopku obvezne razlage
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Destrnik
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Destrnik
Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN) Destrnik
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Destrnik
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor