Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Komen — druga obravnava
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN Občine Komen — prva obravnava
Predlog Sklepa o potrditvi predloga Sporazuma o vzpostavitvi Geoparka na območju Matičnega Krasa
Predlog Sklepa o potrditvi predloga Sporazuma o vzpostavitvi geoparka na območju Matičnega Krasa
Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje kanalizacije v naselju Komen (druga obravnava)
Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna infrastruktura Komen - jug« v Občini Komen (druga obravnava)
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen (druga obravnava)
Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje kanalizacije v naselju Komen (skrajšani postopek)
Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna infrastruktura Komen - jug« v Občini Komen (skrajšani postopek)
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen (skrajšani postopek)
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor