Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete ožjih delov lokalne skupnosti v Občini Ravne na Koroškem
Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti
Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem
Statut četrtne skupnosti Dobja vas
Razpis rednih volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti
Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem
Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem
Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti
Statut Krajevne skupnosti Dobja vas
Statut Četrtne skupnosti Trg
Statut Vaške skupnosti Dobrije
Statut Četrtne skupnosti Javornik-Šance
Statut Četrtne skupnosti Čečovje
Statut Vaške skupnosti Strojna
Statut Krajevne skupnosti Strojnska reka
Statut Krajevne skupnosti Kotlje
Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti
Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem
Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne-Prevalje
Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Ravne-Prevalje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor