Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah, župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, dne 18. novembra 2018
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje, dne 18. novembra 2018
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2018
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana – drugi krog v Občini Trebnje, dne 19. 10. 2014
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, dne 5. oktobra 2014
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje, dne 5. oktobra 2014
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Trebnje
Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za pripadnike romske skupnosti
Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2014
Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2014
Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2011
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Trebnje, dne 10. aprila 2011
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana in članov Občinskega sveta v Občini Mirna, dne 10. aprila 2011
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, dne 10. aprila 2011 in 17. aprila 2011
Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za pripadnike romske skupnosti
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2011
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011
Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v glasilu »Krajan« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2011
Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011
Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2011
Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011
Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mirna
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje za volilno leto 2010
Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v volilnem letu 2010
Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve - volitve v občinski svet, v svete krajevnih skupnosti in za župana ter za druge v Občini Trebnje
Spremembe in dopolnitve Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Trebnje v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije
Končno poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mokronog - Trebelno
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Šentrupert
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje
Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
Poročilo o izidu drugega kroga nadomestnih volitev župana Občine Trebnje dne 23. oktobra 2005
Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Trebnje dne 9. oktobra 2005
Sklep o razpisu nadomestnih volitev za župana Občine Trebnje
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 5. 6. 2005, za uvedbo samoprispevka za območje KS Trebelno
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
Končno poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje
Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Trebnje v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta Republike Slovenije
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predsednika republike, redne volitve v občinski svet, svete krajevnih skupnosti in redne volitve župana
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentrupert
Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno
Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Štefan
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čatež
Razpis drugega kroga volitev za župana
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje
Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve v svete teh skupnosti na območju Občine Trebnje
Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentlovrenc
Poročilo o izidu nadomestnih volitev za župana Občine Trebnje
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Štefan
Razpis nadomestnih (naknadnih) volitev župana Občine Trebnje
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Knežja vas za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2002 leta
Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Mirna
Poročilo o izidu glasovanja na refendumu, dne 10. novembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Veliki Gaber za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mirna
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mokronog
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Knežja vas
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Veliki Gaber
Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje na volitvah, dne 23. 6. 1996
Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve v svete teh skupnosti na območju Občine Trebnje
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti za volitve v svete teh skupnosti na območju Občine Trebnje
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 10. marca 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sela-Šumberk za obdobje od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentrupert
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Svetinje
Potrdilo o izvolitvi
Potrdilo o izvolitvi
Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka dne 9. 4. 1995
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanja krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno
Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrnič
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor