Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 69/4, k.o. 198 Boračeva
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Sklep o ugotovitvi javne koristi
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi stavbne pravice na parceli št. 160/5, k.o. Hrašenski - Rački vrh
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ustanovitvi stavbne pravice na parceli št. 160/5, k.o. Hrašenski-Rački Vrh
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi-pota
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor