Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled za leto 2019
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Sklep o izstopu iz konzorcija CERO-Gorenjska
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled
Sklep o spremembah sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Pravilnik o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Sklep o spremembi sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Sklep o spremembah sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor