Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o spremembi Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov
Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službozbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občinCerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice
Sklep o določitvi cene za zbiranje, prevoz in odstranjevanje bioloških odpadkov v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o višini tarifnih postavk storitev ravnanja z odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o spremembi sklepa o višini tarifnih postavk storitev ravnanja z odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o višini tarifnih postavk storitev ravnanja z odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem
Sklep o višini tarifnih postavk storitev ravnanja z odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Cerklje na Gorenjskem
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki
Odlok o javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor