Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembi odloka o turistični in promocijski taksi v občini Kungota
Odlok o spremembi odloka o turistični in promocijski taksi v občini Kungota
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Kungota
Odlok o turistični taksi v Občini Kungota
Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Kungota
Popravek odloka o razveljavitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov
Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov
Odlok o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor