Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU ter določitev višine subvencije Občine Trebnje
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
Sklep o določitvi cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Mavrica Trebnje
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trebnje
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trebnje
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka
Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trebnje
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje (IV)
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje (III)
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje (II)
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
Popravek Sklepa o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
Sklep o določitvi cene krajšega programa v Vrtcu Trebnje
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje
Sklep o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje (II.)
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v VVZ Trebnje in o določitvi višine dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtcev v Občini Trebnje
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje
Sklep o povečanju cen programov vrtcev
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Trebnje
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Trebnje
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor