Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Bled
Poročilo o izidu rednih volitev svetov krajevnih skupnosti Občine Bled
Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Bled
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled
Sklep o prenehanju mandata
Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Bled
Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Bled
Poročilo o izidu rednih volitev svetov krajevnih skupnosti Občine Bled
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled
Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled
Poročilo o izidu volitev članov Svetov Krajevnih skupnosti v Občini Bled
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bled
Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Bled
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata
Pororčilo o izidu volitev župana Občine Bled
Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Gorje
Poročilo o izidu volitev župana Občine Gorje
Poročilo o izidu volitev članov Svetov Krajevnih skupnosti v Občini Bled
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bled
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorje
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gorje
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled dne 3. oktobra 2004
Sklep o razpisu naknadnega referenduma o zavrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled
Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled
Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Bled
Poročilo o izidu volitvev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Bled
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled
Ugotovitev, da je mandat svetnika občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata
Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Bled
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled
Razpis drugega kroga volitev za župana
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled
Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Bled prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenskih krščanskih demokratov
Poročilo o izidu volitev članov krajevnih skupnosti v Občini Bled
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Bled
Ugotovitev, da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednja kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije – LDS v Občini Bled.
Poročilo o izidu volitev župana občine Bled
Poročilo o izidu volitev svetnikov v občinski svet občine Bled
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor