Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o soglasju s spremembo občinske meje med Občino Slovenska Bistrica in Občino Rače - Fram
Sklep o soglasju s spremembo občinske meje z Občino Slovenska Bistrica in Občino Poljčane
Sklep o soglasju s spremembo občinske meje med Občino Slovenska Bistrica in Občino Oplotnica
Sklep o soglasju s spremembo občinske meje z Občino Slovenska Bistrica in občino Slovenske Konjice
Sklep o soglasju k odmeri funkcionalnega dela zemljišča
Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Slovenska Bistrica
Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Pragersko
Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Poljčane
Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju podjetniške cone
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Poljčane
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Poljčane
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Pragersko
Pravilnik o merilih in pogojih za določanje funkcionalnih zemljišč pri že obstoječih objektih na zazidanih stavbnih zemljiščih v lasti Občine Slovenska Bistrica
Odlok o spremembi območij naselij Gladomes, Fošt, Turiška vas, Tinjska Gora, Malo Tinje, Cigonca, Levič, Gabernik, Bukovec, Zgornja Polskava, Kovača vas in Zgornja Bistrica ter spremembi imen nekaterih naselij na območju Občine Slovenska Bistrica
Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor