Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Javni razpis za podelitev koncesije storitev za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
Javni razpis za podelitev koncesije storitev za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gornji Petrovci za leto 2015
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci v letu 2015
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci za leto 2014
Javni razpis za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci v letu 2014
Javni razpis za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci v letu 2013
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2013
Javni razpis za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci v letu 2012
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci za leto 2012
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci za leto 2011
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2011
Popravek
Javni razpis za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci v letu 2010
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2010
Javni razpis za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci za leto 2008
Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2008
Javni razpis za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci v letu 2007
Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Občini Gornji Petrovci za leto 2007
Javni razpis za podelitev koncesije za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine Gornji Petrovci
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor