Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Destrnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje na Drstelji
Odlok o spremembah odloka o lokacijskem načrtu za turistično-rekreacijski kompleks v Janežovcih pri Destrniku
Odlok o lokacijskem načrtu za turističnorekreacijski kompleks v Janežovcih pri Destrniku
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za Turistično rekreativni center Janežovci«
Program priprave Strategije prostorskega razvoja občin v Spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale
Odlok o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji
Program priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje na Drstelji
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor