Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Slovenska Bistrica – Dvorec Zgornja Polskava
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica
Pravilnik o spremembi Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica
Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na območju Občine Slovenska Bistrica
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica
Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica
Odlok o ustanovitvi zavoda za kulturo Slovenska Bistrica
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor