Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o dopolnitvi Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Kidričevo
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Kidričevo
Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Kidričevo
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)
Odlok o medobčinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce – ob avtocestnem priključku
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora P15-P1 Gramoznica Pleterje
Sklep o začetku priprave medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina - ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce - ob avtocestnem priključku
Sklep o začetku priprave medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina - ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce - ob avtocestnem priključku
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja P15-P1 - Gramoznica Pleterje
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje P15-K1 Centralna čistilna naprava - CČN Apače
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za območje P15-K1 Centralna čistilna naprava - CČN Apače
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja P16-S4 Njiverce I (sever)
Odlok o lokacijskem načrtu za vzhodni del poselitvenega območja Njivarice P16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje P15-K1 Centralna čistilna naprava - CČN Apače
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja P15-P1 Gramoznica
Program priprave lokacijskega načrta za vzhodni del poselitvenega območja Njiverce P 16-S4 (stanovanjska pozidava in manjši športni park)
Sklep o seznanitvi z osnutkom lokacijskega načrta
Program priprave lokacijskega načrta za obvoznico Pragersko
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor