Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelnimi številkami 1090/11, 1090/10 in 1090/7, vse k.o. Rečica ob Savinji (921)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 353, k.o. Poljane (922)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parc. št. 654/3, 654/6, 661/8 in 649/1, vse k.o. 935 – Sp. Rečica, parc. št. 1054/3 in 1054/4, obe k.o. 932 – Šentjanž in parc. št. 1078 in 1079/4, obe k.o. 921 – Rečica ob Savinji
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 258/119, k.o. Šentjanž (932)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1046 k.o. Šentjanž (932)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelnimi številkami 1088/2, 1088/3 in 1091, k.o. Rečica ob Savinji
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 909/2, k.o. Poljane (922)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljiščema s parcelno številko 1082/3 in 1082/4, obe k.o. Rečica ob Savinji (921)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/4, k.o. Šentjanž (932)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 747/11 k.o. Zgornje Pobrežje (934)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/8 k.o. Šentjanž (932)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/10 k.o. Šentjanž (932)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 747/10 k.o. Zgornje Pobrežje (934)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 909/7 k.o. Poljane (922)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 909/4 k.o. Poljane (922)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 909/5 k.o. Poljane (922)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1057/5 k.o. Šentjanž (932)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1037/9 k.o. Šentjanž (932)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1057/4 k.o. Šentjanž (932)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1057/7 k.o. Šentjanž (932)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parcele št. 747/3 k.o. Zg. Pobrežje
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parcele št. 1105/8, k.o. Homec
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parcel št. 902/4, k.o. Poljane in 902/1, k.o. Poljane
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor