Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Odlok o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Tržič
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za prenovo mesta Tržič Revital
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Tržič
Pravilnik o merilih za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za prenovo mesta Tržič Revital
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Zavoda za prenovo mesta Tržič Revital
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Zavoda REVITAL, zavod za prenovo mesta Tržič
Odlok o ustanovitvi Zavoda REVITAL, zavod za prenovo mesta Tržič
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet javnega Vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Tržič
Sprememba odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor